แจ้งการโอนเงิน

แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะสะดวก และรวดเร็วที่สุดครับ
หลังจากแจ้งโอนเงินแล้วเราจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2-3 วันถัดไป
กรุณาเก็บ slip การโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า