การเปลื่ยนและคืนสินค้า

การคืนเงิน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

การเปลี่ยนสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องติดต่อบริษัทผ่านทาง CONTACT US เพื่อให้บริษัทตรวจสอบการเปลี่ยนสินค้าและระบุรหัสสินค้า จำนวน สี และ ไซส์ ที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อที่ทางบริษัทตรวจสอบว่ามีสินค้าดังกล่าวคงเหลืออยู่ในสต๊อกหรือไม่

ลูกค้าต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทในการเปลี่ยนสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้

หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสในการเปลี่ยนสินค้า หรือ  Return Merchandise Authorization (RMA) number และแบบฟอร์มพร้อมที่อยู่ในการส่งสินค้ากลับ

ในการส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท ลูกค้าจะต้องส่งสินค้านั้นมาพร้อมกับแบบฟอร์มการเปลี่ยนสินค้าที่กรอกครบถ้วนแล้วเท่านั้นและหลังจากที่ทางบริษัทได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและตรวจสอบแล้ว  ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าใหม่กลับคืนไปให้ลูกค้าทันที

บริษัทรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน และ สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะไซส์ หรือ สี เท่านั้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยน หากสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนไม่มีเหลือคงอยู่ในบริษัท

สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ซัก หรือ สวมใส่ และ ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ อยู่ในบรรณจุภันฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆพร้อมป้าย

เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่ในดุลพินิจของทางบริษัทเท่านั้น และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสินค้า หากตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นไปตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธ์ส่งสินค้าที่ถูกแจ้งเปลี่ยนทางไปรษณีย์เท่านั้น และ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเปลี่ยนสินค้า เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการเปลี่ยนหรือคืน ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด

ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยึดตามภาษาภาษาอังกฤษ เป็นหลัก

หากความผิดพลาดเกิดจากเรา เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น ได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ ซึ่งเรื่องนี้ลูกค้าต้องแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้า ถ้าลูกค้าไม่แจ้งภายใน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้