วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิก คำสั่งซื้อของท่าน หากท่านได้ทำการชำระเงินอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

1. ดูสินค้าที่ท่านต้องการ โดยเลือกสี ขนาด และจำนวน และกดที่ add to cart

2. เมื่อท่านต้องการซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติม เลือก continue shopping หากไม่ต้องการ ให้เลือก View cart & Checkout

3. เลือกที่ตะกร้าสินค้าของท่านและตรวจสอบการยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนจำนวนการสั่งซื้อได้ และเลือก update shopping cart

4. หากท่านมีรหัสคูปอง ท่านสามารถใส่รหัสลงไปในช่อง coupon code ยอดรวมของสินค้าจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

5. เลือก Proceed to checkout เพื่อดำเนินการต่อ

6. ท่านสามารถ login หรือ checkout as guest และเลือก Continue

7. กรอกข้อมูลการชำระเงินลงไปช่องว่าง แล้วเลือก Ship to this address หรือ Ship to different address

8. กรอกข้อมูลการส่ง ถ้าหากเป็นข้อมูลเดียวกับการชำระเงิน ให้เลือกช่อง Use Billing Address

9. เลือกแบบการส่งที่ต้องการและเลือก Continue

10. เลือกการชำระเงินที่ต้องการ และกรอกข้อมูลการชำระเงิน แล้วเลือก Continue

11. ทบทวนคำสั่งซื้อของคุณ และเลือก PLACE ORDER หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ เลือก Edit Your Cart จะนำท่านเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้าใหม่