การจัดส่งสินค้า

หลังการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะส่งอีเมลยืนยันไปที่อีเมลของลูกค้า และดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1 – 2 วันทำการ

โดยหลังจากที่ส่งสินค้า ทางบริษัทจะส่งหมายเลข Tracking เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า

การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหาย หรือ เสียหายอันเนื่องมาจากการจัดส่ง หรือ กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า และ หากไม่มีผู้เซ็นต์ รับสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะต้องเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งในรอบที่ 2

ช่องทางขนส่ง
ราคา
ระยะเวลาขนส่งภายในกรุงเทพระยะเวลาขนส่งต่างจังหวัด
ไปรษณีย์ลงทะเบียน30 บาท3 – 7 วัน5 – 10 วัน
EMS50 บาท1 – 3 วัน3 – 7 วัน

International Shipping:

SHIPPING OPTIONSPRICE (BAHT)TOTAL DELIVERY TIME
EMS  ** Depends  ** Depends
DHL ** Depends ** Depends

 

ความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดความล่่าช้าจากพิธีศุลกากรในประเทศนั้นๆ

ภาษีนำเข้า

ภาษีนำเข้าขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางซึ่งไม่เหมือนกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรนำเข้า

กรณีสินค้าถูกปฏิเสธ

ถ้าลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ค่าจัดส่งคืน และส่งกลับในรอบที่ 2 จะตกเป็นของลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว